Pittige pipers by de Vrouwen van Nu

Yn de jiergearkomste fan de Vrouwen van Nu namen Coos en Loes Kuindersma de froulju mei nei de wr├óld fan Cajun. De jambalaya, in typysk Cajun-gerjocht, foel goed yn de smaak. De pipersaus soarge foar pittige d├╗nstafrielen…