We begjinne ôf te tellen

Noch sa’n 880 besikers te gean. Tinke jo de 300.000ste besiker te wezen? Meld it ús dan fia it registraasje-formulier of mail nei redactie@reduzum.net. Neist de ivige rom, is der in pryske beskikber.