Lintjesregen

Moarn is it Keninginnedei. Rûn dy tiid binne der in soad minsken dy’t in Keninklike ûnderskieding fan Hare Majesteit krije. Mar wa soene jo no wolris in lintsje jaan wolle? Fertel it ús