Rommelmerk 24 maaie 2008

No tongersdei, 15 maaie wurdt it guod foar de rommelmerk hûs oan hûs ophelle troch de helpers fan de Trije Doarpen Skoalle. Jûns, fanôf sân oere. Lês fierder