Fyts en flean de loft yn

Jo hûs en tún fan út de loft besjen of it hiele doarp, it kin no hiel maklik. As jo sneon lâns alle bedriuwen fytse en dêr in stimpel ophelje, meitsje jo kans op in fleantocht boppe de provinsje. Lês fierder