Mar ien dei yn bloei

Nei jierren stiet de kaktus fan de hear Leenstra einliks yn bloei. Hiel bysûnder om’t de 11 knoppen mar 24 oeren bloeie. Optimaal fan de bloei genietsje sit der hjoed foar Leenstra net yn, om‘t er mei de ANBO in dei fuort is.