Goud en hout by Tribulet

Mei de iepen bedriuwedei hawwe jim al by Tribulet troch de doar sjen kind. Dirk van der Goot is goudsmid mar hat ek in soad ├╗nderfining mei it bewurkjen fan hout. Nijsgjirrich? Nim dan ris kontakt op mei Tribulet