Waaksens

It skulpepaad om ‘t tsjerkhôf is foar hûnen in moai plak om efkes los te rinnen. Mar as dizze swannefamylje op har paad ferskynt, rint mannich hûn en baas in oar blokje om.