Boerelogika

Simmer yn Fryslân, wat preamkefarre en filosofearje oer sinnewaarmte en … noflik buorkjen. Simmerdeis wat farre op it wetter en lekker neat dwaan kin, om’t wy yn de rest fan it jier drok oan’t garjen binne. Sa seit Fetze.Lês fierder.