Priiswinners yn de boat

Woansdei hat Brecht Smit har priis “int” dy’t se efter op ’e fyts fan omke Alle wûn hat. Dizze priis krige se om’t se meidien hie oan de iependei fan de Redúster Sakeklub. De famyljes Smit en Wijnstra hawwe mei har allen nei it Kameleondoarp west. We krigen fan har in moaie fakânsjefoto