Tour de Oude Jan

Tour de Oude Jan is een jeugdwielerronde. Morgen wordt de etappe Assen – Sneek gefietst. Daarbij doet de tourkaravaan o.a. Jirnsum, Grou, Idaerd, Wirdum, Reduzum, (Overijsselse-straatweg, tussen 16.00 uur en 16.30 uur) en Raerd aan.