Drokte foar strjitlizzers

In oantal wiken lyn binne de strjitlizzers begûn mei de diken op it Swinlân. It diel Oan it Swin fanôf de Terp o/m Bootsma is no klear. Der wurdt no wurke oan de op- en ôfritten fan de brêge en it op hichte bringen fan de stoepen.