The day after

Nei fjouwer dagen merkefieren is der by de eigners fan it kafee in soad slieptekoart en in oerfloed oan ôffal. Mei alle dagen sa’n protte minsken oer de flier, is it hjoed foar de kaffeebaas tiid om de brot op te romjen.