LED op it Swinlân…

Op 25 oktober (de nacht fan de nacht) wurde der op It Swinlân in tweintichtal Led-lampen offisjeel yn bedriuw steld. Fansels brâne se al earder. It programma fan dizze tsjustere jûn. Elkenien is wolkom.