Bern by de tiid mei krante

De heiten fan Tanje van Lingen en Dirk van der Meulen wurkje by de Ljouwerter krante. Oer harren wurk ha beide bern in sprekbeurt hâlden. Se hiene ek noch in ekskurzje nei de krante regele.