De Meitinker

Na het stoppen van Anneke de Haan, is er een nieuwe meitinker aangesteld in Reduzum. Dit is Tjitske Boelens uit Boazum. Zij is ook meitinker van mienskipssoarch in Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren.