In blomke foar de leafste

Dizze man hat krekt blommen helle by de Eskeblom. Hy sil no rap op syn fyts nei syn leafde. Moarn is it Valentijnsdei, en dat moast er net ferjitte.