Sealkeatsen

Snein 22 maart is de Super de Boer partij foar SENIOREN yn Grou. It begjint om 9 oere. De ynliz is 7 euro. Opjaan kin noch oant tongersdei 19.00 oere by Oeltsje Velstra. til. 622627