Les fan Barbara de Loor

Wat in machtich iiswaar juster. Barbara de Loor hat mei har enthousiasme de bern en task├┤gers in geweldige iisdei besoarge. Hjoed gean de bern mei juf Elske en master Evert it iis op.