Down? Up in de klas!

Sinds 2000 zit Mirte Ruardia op de Trije Doarpen skoalle. Na de grote vakantie gaat ze naar It Twalûk. Groep 7 en 8 hebben een project over het syndroom van Down gehad. Als afsluiting kregen ze een rondleiding op Mirte haar nieuwe school.