In skouderklopke foar Jan Henstra

Mei in soad ent├╗sjasme lit er de bern priuwe, fiele, sjen en hearre oer it leauwen yn alle kulturen. Dit ferstjinnet in skouderklopke.