Meinte Jogchum

Hjoed is de dei
Dasto leaf jonkje berne bist
Wy omearmje dei mei al ús leafde
En jouwe dy in feilich thús