Europeeske ferkiezings

Dit kear net in simpele druk op de knop, foar de útslach út de masine rolle. Der moast noch in hiele lange jûn stimmen teld wurde foar dat it resultaat bekend wie.