In soele simmerjûn yn Friens

Gymnastyk, toaniel, optredens fan de Pikeslachters, Abba, Roxette, Anouk en noch folle mear. En dat alles op it lân by Kees en Tryntsje. SwinSwette slúte in geweldich seizoen ôf mei de Freonen fan Friens