De groeten uit…

De fakânsje stiet foar de doar. Elkenien is klear foar de reis. Nei Hintergarten, La Balkonië of Verwegistan. Reduzum.com reizget graach mei jo mei. Meitsje in leuke fakânsjefoto en stjoer him op foar ‘de groeten uit…’