Harmen Andrys

Twa hantsjes kleurich
wat binne wy fleurich
Trije berntsjes op in rij
In stik bûter yn de brij.