Gjin besoarging medisinen

Yn ferbân mei de merke wurde der moandei 7 septimber gjin medisinen besoarge fan de hûsartsen fan Wirdum.