Wedstriden op Thialf

Meikoarten sille de wedstriidriders los yn Thialf. Wolle jim ek ris by sa’n grut evenemint sjen? By de iisklup kinne jim kaarten bestelle.