De toekomst van Boarnsterhim

Hoe komt het met de gemeente Boarnsterhim? Met dit onderwerp hebt u zich de laatste weken vast wel eens bezig gehouden. Doarpsbelang Reduzum wil graag weten hoe u denkt over de toekomst van Boarnsterhim.