Bokbier priuwjûn

Op 12 novimber hâlde Gerda, Dirk en Coos wer in bokbierpriuwjûn. Dit sil barre op ‘e boppeseal fan kafee bar de Welp. De jûn begjint om 19.45 oere. Graach yn ‘t foar opjaan by Coos Kuindersma.