Murphy’s Quiz

Sneon 21 novimber organisearret de aktiviteitenkommisje Murphy’s quiz. 8 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s, fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge! Meitsje in team en jou jim op!