Núveraardige saken op ynternet

Op de ynternetside maps.google.nl kinne je mei ‘Street View’ virtueel troch Reduzum rinne. Sa sjogge je immen yn de koarte broek dy’t it glês nei de glêsbak bringt. Mar sa gau as je de Snitserdyk opdraaie kin de jas wol wer oan.