Under nul

Woansdei gean we it iis op. Hedman Bijlsma nimt ús dizze jûn mei nei de wrâld fan iis en riden. Mei nostalgyske plaatsjes fan doe ôfwiksele mei hjoeddeiske sitewaasjes.