IIsbaan giet iepen

Mei man en macht wurdt op ’t stuit wurke om de iisbaan sniefrij te meitsjen. It iisklubbestjoer wol elkenien gelegenheid jaan om fan de baan gebr√Ľk te meitsjen, ek al is it min iis. It betreden is sa as altiden op eigen manneboet.