In tút en derút

Het halen en brengen van kinderen geeft soms gevaarlijke verkeerssituaties bij school. Naast het advies van eenrichtingsverkeer krijgen ouders het advies van “In Tút en derút”. Dit voorkomt vooral bij slechter weer grote opstoppingen en ergernissen.