Fan wynmûne oant keunst

As Don Quichot sa gean keunstner Ids Willemsma en musikus Hoite Pruiksma tegearre de striid oan tsjin wynturbines. Juster joegen se yn de Blaue Tinte foar Omrop Fryslân in ferslach fan har plannen.