In skouderklopke foar Sytske

Reduzum.com dielt gjin lintsjes Ășt. Mar wol eltse moanne in skouderklopke. Dizze moanne is dat foar in redaksjelid fan de Linepraat