Legen containers

Vaak worden de containers nog verkeerd op de trottoirs geplaatst. Voor zowel het legen van de zwarte en groene container gezamenlijk, als het legen van alleen de groene containers geldt dat de sticker naar de weg wijst. Dus niet de handgreep.