Sixma de barbequespesjalist

At je jûns, mei dit waar bûten sitte, dan rûke je fan fierôf de barbequegeuren. Grif dat it fleis fan slachterij Sixma komt. Slachter Sixma mei himsels sûnt koart de ‘barbequespecialist’ neamme. Wolle jim ek fleisskroeie? Foar fleis en alles wat der byheart kinne jim terjochte by de barbequespesjalist.