Oan it wurk yn Tanzania

Op 30 augustus giet Piety van der Meer mei har freondinne Lin Boeve foar in staazje fan 19 wiken nei Tanzania. Se sille dêr les jaan en wurkje yn it sikehûs fan Namanyere. Jim kinne mei harren meireizgje fia de rubryk Weg van…