Dorpssteunpunt

Sinds 2009 zit op het Swinlân, aan de Terp 16, een dorpssteunpunt. Hier wordt in samenwerking met Thuiszorg Het Friese Land de dagopvang voor senioren verzorgd. En houdt de Meitinker, Afke Krikke, voor Mienskipsoarch haar spreekuur.