Aaigoai kampioenskip

Foar al wer it tredde jier wurdt freed om 18.30 oere by it kafee it kampioenskip aaigoaien hâlden. De ‘kuorkeballers’ Peter Tolsma en Alfred Postma goaiden foarich jier in rekord fan mar leafst 35 meter. Jou jim op yn it kafee of skilje mei Jeroen op tillefoannûmer 601541