Krystbeam socht

De Sakeklub siket in krystbeam foar yn de PrinsetĂșn. Wolle jo wol wat mear romte yn ‘e tĂșn? Dan graach dizze wike noch kontakt opnimme mei Blijke Vellinga.