Iepening bokbierseizoen

It Redúster bokbierpriuwersteam sil nei de iepening fan it bokbierseizoen yn Zutphen. Wolle jim ek mei nei dit barren? As der genôch animo is, kin der in bus regele wurde. Sjoch de advertinsje op it prikboerd