Gesellige middei mei Nanne en Ankie

Freed 19 novimber komt it bekende Fryske sjongduo Nanne Kalma en Ankie van der Meer nei Reduzum. Yn it lokaal efter de tsjerke sil sy in optreden jaan. ANBO noeget elk Ășt om dizze gesellige middei mei te meitsjen.