Oaljekoeke-aksje

Moarn komme de fertsjintwurdigers fan de doarpsbelangen del om de oaljekoekebestelling op te nimmen. Binne je net thús, dan kinne je de bestellist ek útprinte en mei it jild by ien fan de adressen ynleverje. De oaljekoeken wurde 31 desimber útsutele.