In skouderklopke foar Hylkje

Frijwilligers binne hiel belangryk foar in feriening. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar s√Ľnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jim ris troch dizze rubryk in skouderklopke jaan?