Ruim geloven

Dominee Gerard Knol is voor 50% predikant van de Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a. Voor de andere helft is hij werkzaam in buurgemeenten. Als u wilt weten, waar hij ’s zondagsmorgens preekt, kunt u dit op de site ruimgeloven.nl opzoeken.