Jurre

De earste al op in bernefyts
al is it noch een lyts mantsje
En no leit, dochs o sa lyts
de twadde yn ’t ledikantsje