Nasjonale Gedichtedei op de Bernewrâld

Hjoed, op de Nasjonale Gedichtedei, kaam skriuwster Baukje Wytsma nei de Bernewrâld. Fanwege de oanmelding fan it 100ste twatalige berne-opfangplak krigen alle oansletten plakken it Koesboek kado. GPTV makke hjirfan tv-opnames.